دانلود مقالات تئاتر | اخبار | قصه تراژیک زنی که علیرغم ظاهرش پاک است

نمایش «عکس خانوادگی» به نویسندگی شادروان محمود استادمحمد یک رئالیست اجتماعی تراژیک است. تراژدی‌ای اسفبار و بغرنج که شاید هر روز در گوشه و کنار این شهر و یا هر شهر دیگری از این مرز وبوم و در زیر گوش ما اتفاق می‌افتد و ما به راحتی از کنارش می‌گذریم و در اکثر مواقع اصلا متوجه آن نمی‌شویم و آن را نمی‌بینیم و یا مانند بازیگر نمایش خود را به ندیدن می‌زنیم.
نمایش حول قصه زندگی زنانی می‌گذرد که به هر دلیل خود نان آور خانواده هستند. زنانی که یا شوهرانشان از دنیا رفته است و یا همسرشان چون شخصیت زن نمایش سکته کرده و زنگی نباتی دارد.  این زنان به ناچار می‌باید بار زندگی خود وخانواده را به تنهایی به دوش بکشند و از آن جایی که در این زمانه نا مراد نان وقوت روزانه به سختی به دست می‌آید چه برسد به دیگر مخارج وانباشت افراد بیکار وبی کارهای جامعه خود معضلی شده است برای اجتماع، این زنان با هر جان کندنی که شده است می خواهند با چنگ ودندان زندگی بخورو نمیر خود  وخانواده اشان را تامین کنند وروزگار را به امید فردایی شاید بهتر از سر بگذرانند.
حال اگر بیماری هم در خانه داشته باشند که دیگر واویلا چون نمی‌توانند به این سادگی ها از پس مخارج هنگفت درمان و گذران زندگی وخرج روزانه خود وبچه هایشان برآیند. آن‌وقت کارشان به جایی که نباید بکشد می‌کشد. در انتها هم اگر از بیماری های مقاربتی  جان سالم بدر ببرند  با فروش اعضای بدنشان از پای در می‌آیند.
 نمایش با جسارت انگشت روی موضوعی می گذارد که یکی از معضلات مهم جامعه ماست . یعنی زنان سرپرست خانوار .در نمایش شاهد هستیم که زن، جامعه  و سردمدران آن را خطاب قرار می دهد . او به هر جایی که به نظرش می رسد که بتوانند به مشکل او رسیدگی کنند رفته است.
دست به دامان هر کس وناکسی  که فکر می کردند شاید بتواند مشکلشان را حل کند زده اند. او برای حفظ خود و زندگی خانواده اش به این سازمان و آن سازمان  به این مدیر آن مسئول و… مراجعه کرده است.  همه مدارک لازم را جمع آوری نمود ه است و… اما کسی به حرفش گوش نداده و به دردش رسیدگی نکرده است.
پس تنها راهی که باقی می ماند خرج کردن از خود است . ازهرآنچه که برایش مانده .از تنها دارائیش یعنی از تن خود و در این میان نمی توان او را مقصر دانست  چون مقصر مائیم.  چون مقصر اصلی جامعه است . کسانی که می بینند وخود را به ندیدین ونشنیدن می زنند . کسانی که  دو دستی ومحکم فقط وفقط کلاه خودشان را نگه داشته‌اند و کاری به کار دیگران ندارند . برایشان اصلا مهم نیست که چه اتفاقی برای هموطنشان وهم نوعشان و اطرافیانشان می‌افتد. 
نه انگار که شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در هفتصد سال پیش گفته است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند        که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار    دگر عضو ها را نماند قرار 
تو کز مهنت دیگران بی غمی    نشاید که نامت نهند آدمی
 تو گویی که این شعر اصلا جز فرهنگ وادبیات و روابط اجتماعی ما نبوده؛ و این یعنی فاجعه ای تراژیک در روابط انسانی، اجتماعی، فردی، فرهنگی و هنری، اقتصادی، اعتقادی و … ما ایرانیان. حال آنکه این شعر ومفهوم آن درکشور های پیشرفته به صورت ضرب المثل در آمده و کابردی شده و به آن عمل می‌کنند.
زن  چون شیری است که احتیاج او را روبه مزاج کرده است. آنچه شیران را کند رو به مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج. او به ناچار دست به کاری می زند که  به هیچ عنوان آن را نمی خواهد؛ اما چاره ای ندارد و راهی برایش نمانده، کسی دست یاری او را که به سویشان دراز شده نگرفته. هرکسی هم به سویش آمده  و تظاهر کرده که می‌خواهد به او کمک کند برای بر آوردن امیال  و خواسته های نامانوس و ارضا مطامع وغرایز خویش بوده است.
حال مردی طبق معمول با او قرار می گذارد ، بعد معلوم می شود که برای انتقام آمده. زنی روسپی پسر او را بیمار کرده وظاهرا به علت بیماری های مقاربتی مرده . حال او می خواهد از این زن که فکر می کند همان روسپی است انتقام بگیرد ، در صورتی که اشتباه می‌کند. ظاهرا این زن آن زنی نیست که او به دنبالش است ؛ اما برای مرد فرقی نمی کند او می خواهد به خیال خودش از یک زن بدکاره انتقا م بگیرد.
حال این آدم  که ظواهر و رفتارش نشان می دهد خلاف کار است متشرع هم می‌شود و رگ غیرتش به جوش می‌آید. غافل از آنکه باعث اصلی بلاهایی که بر سر زن آمده همین مردان وهمین اجتماع هستند.
استادمحمد تو را تا عمق فاجعه وتراژدی زندگی این زن می برد تا جایی که یکی نوچه این  مرد با دیدین عکسی خانوادگی در آلبوم زن پی می‌برد که با زن فامیلی نزدیک دارد اما  همچنان خود را به ندیدن ونشنیدن می زند و ولیچر شوهر زن را رو به دیوار می گرداند به معنی اینکه اصل چیزی ندیده در واقع صورت مسئله را پاک می‌کند  و در سایه سیگارش را روشن می نماید ونمایش همین جا تمام می شود.
او ترجیح می دهد که در همان «عکس خانوادگی» فامیلی بماند و نه چیزی بیشتر. درواقع چیزی هرگز تغییر نخواهد کرد مگر آنکه ما از بن واساس تغییر کنیم ما و اجتماع ما و فرهنگ ما  و روابط انسانی ما وتعاریف ما و…تا مادامی که فقط به فکر خویش هستیم چیزی تغییر نمی کند ونخواهد کرد. غافل از آنکه  شاید فردا نوبت خود ما باشد وخانواده ما و…
پرستو گلستانه نقش زن  را درماتیک ایفا می‌کند با تحولات حسی به موقع ؛  او با درک درست وژرف از شخصیت وفضای قصه توانسته به بازی ای انرژیک، طبیعی و واقعی و قابل باور دست یابد ؛ تا جایی که وقتی رو به تماشاکنان می گوید «چرا به من نگاه می کنید، به من نگاه نکنید» تو به عنوان مخاطب دیگر نمی‌توانی به او نگاه کنی، چرا که از خودت شرمنده شده ای واین قدرت بازیگری او را می رساند که  توانسته چنین لحظات نابی را خلق کند .
پرستو گلستانی با بازی در این نقش نشان داد که توانایی دراماتیک بالای دارد وبه درک تاثیرغریزی  و حسی در پرداخت شخصیت و رسیدن به حس نهفته در دیالوگ و انتقال آن به تماشاکنان رسیده است . باید گفت پرستو گلستانی به کلاس بازیگری خاص خود دست یافته و به سطح مطلوبی از بازیگری خود رسیده.
چرا که در جاهایی شگفت انگیز وبسیار تاثیر گذار و با  حضور صحنه ای بازی می کرد . شاید آنجایی که بر سر مردان با عصبانیت فریاد می زند “قبل از شروع صحنه هل دادن روی صندلی” مثلا تلفیقی از عصبانیت با حس خنده ای خاص از سر انزجار و تنفر و خستگی وهراس تا  در آن بخش به لحاظ حسی وبیانی منوتون نشود و تاثیر گذار تر باشد . البته این فقط یک پیشنهاد است همین وبس .چون بازی ایشان تقریبا بی نقص است.
مهران امام بخش وامیر عدل پرور نیز بازی های روان وقابل قبولی را ارائه دادند . شاید اما م بخش در جاهایی که نیاز نبود ، می توانست آن قدر عصبی نباشد وبازی نرمتری را با توجه به ساختار حسی نقش و فضا وموقعیت زمانی ومکانی  نمایش و پرداخت های موضوعی وموضعی ولحظه ای ارائه دهد.
هرچند او بازیگری است که شیوه کار خود را دارد  وبسیار انرژیک و با حس بازی می کند به همین دلیل ریتم های درونی و بیرونی نسبتا مناسبی را نشانمان می‌دهد. شاید در جاهایی نیز نوع حرف زدن و بیان دیالوگ از سوی او با شخصیتش و رفتارش هم خوانی ندارد البته این موضوع بیشتر به متن وکارگردانی برمی‌گردد.
امیر عدل پرور نیزبا طنزی ظریف  روان و قابل باور به ایفای نقش پرداخت . بازی در سکوت بازیگر نقش شوهر نیز در جای خود قابل توجه است با حرکات میمیک استلیزه شده که حس درونی اش را نشانمان می داد . تو گویی در آن  سکوت مرگ بار دنیایی از حرف نهفته است وبا چشمانش که گاه وبی گاه باز وبسته می شود به عمق ما نفوذ می کند تا بلکه وجدانمان را قلقلک دهد وبیدارمان کند. 
اما از بازی‌ها که بگذریم به طراحی صحنه که جز اصلی این نمایش است می رسیم . عینکی بزرگ که نشانگر دیدگاه و زاویه دید تماشاکنان وبه طریق اولی افراد جامعه است. هرکسی از پس عنیک خود به این مسایل می نگرد نه آن گونه که هست ومی باید باشد . نگاه از پس عینک نگاهی یکدست و واقعی وملموس و ژرف نیست .
این عینک البته می تواند نشانه واشاره ای به روشنفکر مابانه بودن  قشر خاصی از جامعه ومسئولین وسردمداران آن نیز باشد. کسانی که خود واقعی اشان را در پس نقابی این چنین پنهان می کنند ومدام شعار حمایت از مردم وقشر نیازمند و آسیب پذیر جامعه را سر می دهند . شعار حمایت از زنان وکودکان وبیماران و… اما فقط در حد  همان ژشت است وشعار وحفظ پرستیژ روشنفکر مابانه‌شان.
باید گفت کارگردان رضا بهرامی به درک درستی از متن ومفاهیم زیرین آن رسیده است وبا هوشمندی اندیشه خاص خود را نیز بر خوانش متن واجرای آن افزوده. اجرایی شسته و رفته با ریتم های درونی وبیرونی  دراماتیک. همین موجب شده است که نمایش به زمان مطلوبی دست یابد . باید گفت تفکر واندیشه کارگردان در جای جای اجرا احساس می شود .
طراحی میزان وحرکات نیز نسبت به شخصیت ها و روابط بین آن ها چیده شده است . به خصوص زمانی که بازیگران در سایه قرار می گیرند و «سایه بازی می کنند». شاید مرد بیشتر می خواهد که بخش هایی از شخصیتش همچنان پنهان بماند. اما زن انگار دیگر چیزی برای پنهان کردن ندارد او شفاف و زلال می ‌ماید وچون آب پاک! واین کنه مطلبی است که نمایش می خواهد بگوید.
 پاکی وزلالی وصاف بودن علیرغم آنکه به ظاهر این گونه نیست. در واقع ما باید زاویه دیدمان و تعاریفمان  ونگاهمان را عوض کنیم. به کارگردان رضا بهرامی، بازیگران و گروه  بابت نمایشی در خور که حرف امروز واکنون را می زند و یکی از مشکلات بغرنج جامعه را مطرح می‌کند خسته نباشید می‌گویم ودیدن این نمایش را به همگان وبه ویژه مسئولین  توصیه می نمایم، بلکه از این طریق همه ما یک تکانی بخوریم وجدانمان کمی تا قسمتی بیدار شود انشاالله.

منبع: ایران تئاتر

مشاهده ادامه مطلب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توزیع ریزشبکه های اینورتر متصل با جریان خطی – IEEE 2018

 

مشخصات مقاله
انتشار مقاله سال ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه
هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد.
منتشر شده در نشریه IEEE
نوع مقاله ISI
عنوان انگلیسی مقاله Distributed Control of Inverter-Interfaced Microgrids with Bounded Transient Line Currents
ترجمه عنوان مقاله کنترل توزیع ریزشبکه های اینورتر متصل با جریان خطی گذرا محدود
فرمت مقاله انگلیسی  PDF
رشته های مرتبط مهندسی برق
گرایش های مرتبط مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت
مجله معاملات در انفورماتیک صنعتی – Transactions on Industrial Informatics
دانشگاه Department of Electrical and Computer Engineering – Lehigh University – USA
کلمات کلیدی میکروگرید های متقابل اینورتر، ژنراتور توزیع شده، جریان خطی گذرا، خطی سازی بازخورد
کلمات کلیدی انگلیسی —Inverter-interfaced microgrids, distributed generator, transient line current, feedback linearization
کد محصول E7831
وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید.
دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی
سفارش ترجمه این مقاله سفارش ترجمه این مقاله

 

بخشی از متن مقاله:
I. INTRODUCTION

nverter-interfaced distributed generator (DG) is the basic building block of the rising microgrid paradigm [1]. Various types of DG such as photovoltaic, wind turbine and fuel cell are interfaced to the microgrid through power electronic converters/ inverters [2]. The inverter-interfaced DGs are flexible and have fast response speed. Such advantages make DGs easier to operate and control than conventional synchronous generators (SGs) [3]. However, controlling microgrids consisted of such DGs are challenging due to the negligible inertia, intermittent generations, together with severe load changes. If the challenges are not handled properly, the advantages and potentials of the inverter-interfaced microgrid cannot be fully unlocked. Since microgrid is one of the key components for the future smart grid, its performance somehow determines whether the successful deployment of smart grid can be achieved. Thus, operation and control of microgrids have been a hot research area over the last decade. There are significant differences between traditional large-scale power systems and inverter-interfaced microgrids [4]. Traditional control solutions, which have been proven to be effective for large-scale power systems, cannot be introduced to microgrids without modifications [4]. The first and the easiest type of solutions is to increase the “virtual” inertia of the inverter-interfaced microgrids so that microgrids can behave similarly to the traditional power systems [5]. However, these solutions cannot fully unleash the potential of microgrids in terms of flexibility and response speed. The second category of solutions is to model such microgrids as fully decoupled subsystems with impacts of neighboring subsystems formulated as measurable disturbances. At primary control level, droop and inner cascaded loops of proportional-integral (PI) controls are deployed to track the control references regulated by the upper secondary control level. Since microgrids are modeled similar to that of unmanned vehicle systems that have no physical connections among subsystems, many existing solutions in cooperative control [6-7], optimal control [8-9] and game theory [10-11] can be introduced. In the past years, there are many successful developments along this route. These works definitely promote researches on microgrid controls and help bridge the gaps among related societies, especially controls, power systems, and power electronics [5-11]. However, there are still many open problems that deserve further investigation.

نوشته مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توزیع ریزشبکه های اینورتر متصل با جریان خطی – IEEE 2018 اولین بار در دانلود مقالات ISI. پدیدار شد.

مشاهده ادامه مطلب

دانلود مقالات تئاتر | اخبار | به زودی نمایش «شکیل اونیل» از دانشگاه آزاد، به اجراهای مرکز تئاتر مولوی اضافه خواهد شد

نمایش های «پرده خانه» به کارگردانی شیما اسدی از دانشگاه سوره در روز دوشنبه و «آقامحمد خان» به کارگردانی نوید معمار کرمانی از دانشگاه تهران در روز سه شنبه، در مرکز تئاتر مولوی با حضور اهالی فرهنگ و هنر و رسانه افتتاح شدند.

به گزارش دانلود مقالات به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، اجرای نمایش‌های «آقامحمد خان» و «پرده خانه» در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی از روز دوشنبه ۲۸ خردادماه با استقبال بی‌نظیر هنرمندان تئاتر، سینما و اهالی رسانه آغاز شده و تا ۲۲ تیرماه ادامه خواهد داشت.
گفتنی ست «آقامحمد خان» هر شب -به غیر از شنبه ها- ساعت ۱۸ و با بازی بازیگرانی همچون امیر حسین باقریان، نیلوفر شایانی، نیلوفر لاری، علی داوودی، حسام باقریان، از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و «پرده خانه» هر شب – به غیر از شنبه‌ها – ساعت ۲۰:۳۰ با بازی پرنیا بارزید، ابراهیم برزیده، نیکو پشوتن، امیرحسین حکیمی، مجید خلیلی، شادی شاه علی، عسل غروی، آیدا فرخ منش، کیمیا هوشمند از دانشجویان دانشگاه سوره به روی صحنه می‌روند.
همچنین قابل ذکر است نمایش «شکیل اونیل» به کارگردانی امیر کامران و علی حسین زاده از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد از ۵تیرماه به اجراهای این مرکز اضافه خواهد شد.
از علاقمندان دعوت می شود برای دیدن اجراهای مرکز تئاتر مولوی، همه روزه – به جز شنبه‌ها – به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند. همچنین شما می توانید با مراجعه به سایت دانلود مقالات نسبت به خرید بلیت آثار مذکور اقدام فرمائید.

مشاهده ادامه مطلب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگلاتور هوشمند ولتاژ در کنترل ولتاژ توزیع شده – IEEE 2017

 

مشخصات مقاله
انتشار مقاله سال ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه
هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد.
منتشر شده در نشریه IEEE
نوع مقاله ISI
عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Voltage Regulator to Distributed Voltage Control in Smart Grids
ترجمه عنوان مقاله رگلاتور هوشمند ولتاژ در کنترل ولتاژ توزیع شده در شبکه های هوشمند
فرمت مقاله انگلیسی  PDF
رشته های مرتبط مهندسی برق، فناوری اطلاعات، کامپیوتر
گرایش های مرتبط مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت، شبکه های کامپیوتری
مجله ۵۲امین کنفرانس مهندسی برق دانشگاه بین المللی – ۵۲nd International Universities Power Engineering Conference
دانشگاه Fed. Univ. Santa Maria – Brazil
کلمات کلیدی رگولاتور ولتاژ، کنترل ولتاژ، شبکه های هوشمند، متغیرهای بار، کیفیت، تامین قدرت، منطق فازی، اتوماسیون، منابع انرژی توزیع شده، بار انعطاف پذیر
کلمات کلیدی انگلیسی voltage regulator, voltage control, smart grids, on load tap changer, quality, power supply, fuzzy logic, automation, distributed energy resources, flexible load
کد محصول E7832
وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید.
دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی
سفارش ترجمه این مقاله سفارش ترجمه این مقاله

 

بخشی از متن مقاله:
I. INTRODUCTION

Considering the current evolution of electric power systems and the gradual implementation of distribution automation resources, telemetry, advanced algorithms for reconfiguration, load forecasting, micro and distributed mini generation, among others, voltage control has a fundamental role in the application and maintenance of these important resources in distribution system [1], [2]. The execution of maneuvers for the reconfiguration of feeders is a common and necessary activity in urban feeders, generally represented by shorter and more heavily loaded networks. On the other hand, rural or more extensive feeders, who serve several smaller municipalities throughout their area of operation, generally have their topology altered due of eventual contingencies or in cases of scheduled shutdowns. In these cases the voltage regulators must have their adjustments previously evaluated for these different operating conditions [3], [4], [5]. In addition, the seasonal variations of the load and the changes occurring throughout the day such as the transitions between the load levels, presence of distributed generation, the exit of large blocks of load at peak times and the return of these same loads after the end of the hourly range due time of use tariffs, have a significant impact on voltage levels [6], [7]. This paper presents the developments that are being carried out by State Electricity Distribution Company (CEEE-D) and Federal University of Santa Maria (UFSM) with incentives from the Electrical Energy National Agency through ANEEL Research and development (R&D) project ANEEL Code PD5707-4301/2015 named “Intelligent Dynamic Control for voltage regulators and supervisory systems (CDI-RT) in a smart grid environment”. This R&D project continues the evolution process and maturation of research carried out in the R&D project finished in 2013 named “Efficient use of the innovative potential of smart grids in the improvement of the management of the quality of electric energy in distribution systems”, developed by Federal University of Santa Maria (UFSM) and CEEE-D. The objective is to develop a head series design of an intelligent dynamic controller for voltage regulators (CDI-RT) that can operates automatically based on the commands coming from the developed methodology. The aim is to contribute to increase the operational efficiency of the voltage regulators installed in the distribution systems and improve the quality of the offered services, reduce the costs associated with the displacements of teams for parameterization and adjustments of the voltage regulators and reduction of penalties for voltage levels violations. The TAP Eletro Company is a partner of this project and will contribute in the manufacture of the head series design.

نوشته مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگلاتور هوشمند ولتاژ در کنترل ولتاژ توزیع شده – IEEE 2017 اولین بار در دانلود مقالات ISI. پدیدار شد.

مشاهده ادامه مطلب

دانلود مقالات تئاتر | اخبار | تولد نمادین عزت سینمای ایران در تماشاخانه استاد انتظامی

گروه نمایش”تن‌ها” روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در پایان اجرای نمایش “بدن مقدس” تولدی نمادین به مناسبت نود و چهارمین زادروز عزت الله انتظامی در تماشاخانه‌ای که به اسم اوست، برگزار می‌کند.
به گزارش روابط عمومی، نود و چهارمین زادروز عزت الله انتظامی با حضور اهالی فرهنگ و هنر، به ویژه هنرمندان نمایش ایرانی به صورت نمادین پنجشنبه ۳۱ خرداد بعد از اجرای نمایش “بدن مقدس” در تماشاخانه استاد انتظامی برگزار می‌شود.
عزت‌الله انتظامی متولد ۳۰ خرداد ۱۳۰۳ در تهران فارغ‌التحصیل دانشکده‌ هنرهای زیبای تهران در سال ۱۳۵۱ است که برای ادامه‌ تحصیل به مدرسه‌ شبانه‌ تئاتر و سینما در هانوفر رفت و در سال ۱۳۳۷ به ایران بازگشت.
گفتنی است، نمایش “بدن مقدس” به نویسندگی عباس جمالی و کارگردانی مهدی محمدی از ۲۷ خرداد ساعت ۱۹ در تماشاخانه انتظامی به روی صحنه رفته است و بهروز کاظمی، شبنم عالی، خشایار فراهانی، آرزو مهاجرانی، بهار مشهدی، صبا مهری، شایسته اسدی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در جریان جنگ جهانی دوم و تجاوز ارتش نازی به خاک فرانسه، راهبه‌های یک کلیسا در یک روستای مرزی در فرانسه در مقابل رئیس کلیسا که همان مادر روحانی است می‌ایستند چراکه او برای تامین امنیت خود و کلیسا اقدام به همکاری با آلمان‌ها کرده است و سعی می‌کنند او را به نسبت به اشتباهاتش آگاه کنند.
علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت دانلود مقالات و یا گیشه تماشاخانه استاد انتظامی به آدرس: خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، مراجعه کنند

مشاهده ادامه مطلب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی برای تخلیه الکتریکی غیر عادی عایق آلوده

مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Model for polluted insulator flashover under AC or DC voltage ترجمه عنوان مقاله مدلی برای تخلیه الکتریکی غیر عادی عایق آلوده در ولتاژ AC یا DC فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی برق گرایش های مرتبط مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت مجله معاملات بر دی الکتریک و عایق برق – Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation دانشگاه Laboratoire de Recherche en Electrotechnique – Algiers – Algeria کلمات کلیدی flashover، عایق آلوده، رژیم پایدار، مدل استاتیک، شرایط بحرانی، رژیم ناپایدار، مدل پویا کلمات کلیدی انگلیسی flashover, polluted insulators, stable regime, static model, critical conditions, unstable regime, dynamic model کد محصول E7833 وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی سفارش ترجمه این مقاله سفارش ترجمه این مقاله
مشاهده ادامه مطلب

دانلود مقالات تئاتر | اخبار | عروسک‌ها در شهرهای خودشان دیده می‌شوند

در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، پس از چند سال، تمام نمایش‌ها از تهران و شهرهای دیگر در مرحله ارزیابی نهایی به صورت زنده ارزیابی وانتخاب خواهند شد.
به گزارش دانلود مقالات به نقل از  ستاد خبری هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، این اقدام با تاکید مرضیه برومند دبیر جشنواره و به منظور ایجاد امکان برابر برای گروه‌های نمایشی سراسر کشور و همچنین امکان مشاهده و بررسی شرایط تمرین و آماده‌سازی آثار در شهرهای مختلف صورت می‌گیرد.
دبیر جشنواره با توجه به دشواری‌های این شیوه انتخاب آثار، خواسته گروه‌های نمایشی را عملی کرد و از ۱۵ تیرماه هیات انتخاب برای ارزیابی (بازبینی) نهایی نمایش‌ها در تهران و۷ استان حضور پیدا می‌کنند.
گفتنی است مرحله نخست ارزیابی آثار گروه‌های نمایشی متقاضی از سراسر کشور از طریق مشاهده نسخه تصویری و با حضور کارگردانان صورت گرفت و مشاوره‌های کارشناسی لازم ازسوی این هیات به صاحبان آثارنمایشی ارائه شد.
به‌زودی جدول زمان‌بندی مرحله ارزیابی (بازبینی) نهایی نمایش‌های متقاضی شرکت در جشنواره اعلام خواهد شد.
هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود.

مشاهده ادامه مطلب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستم کابل زمینی AC با ولتاژ بالا – IEEE 2018

 

مشخصات مقاله
انتشار مقاله سال ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه
هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد.
منتشر شده در نشریه IEEE
نوع مقاله ISI
عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of high-voltage AC cable grounding systems based on the real-time monitoring and theoretical calculation of grounding currents
ترجمه عنوان مقاله ارزیابی سیستم کابل زمینی AC با ولتاژ بالا مبتنی بر نظارت زمان واقعی و محاسبه نظری جریان های زمینی
فرمت مقاله انگلیسی  PDF
رشته های مرتبط مهندسی برق
گرایش های مرتبط مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت
مجله موسسه مهندسی و فناوری – The institution of Engineering and Technology
دانشگاه School of Electrical and Information Engineering – Tianjin University – China
کد محصول E7834
وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید.
دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی
سفارش ترجمه این مقاله سفارش ترجمه این مقاله

 

بخشی از متن مقاله:
۱ Introduction

For high-voltage (HV) AC cable transmission systems, three separate single-core cables are frequently used instead of threecore cables. In practise, to suppress the induced voltages in sheaths, metal sheaths of HV cables are cross-bonded at each end of the cable section. The cross-bonding introduces return paths for the grounding currents [1, 2]. It is expected that, as a result of crossbonding, the voltages induced in the metal sheaths will not exceed the limit specified in GB50217-2007 [3], and the grounding currents will be minimised, leading to less heat generation in the metal sheaths [4, 5]. However, the effectiveness of the grounding may be reduced due to water seepage into cross-connected boxes, failure of outer sheath insulation, or damages by termites, causing more heat emission from the metal sheaths and reduction of the current carrying capacity of HV cables [6, 7]. Marzinotto and Mazzanti [8] reported the feasibility of cable sheath fault detection by monitoring grounding currents at the ends of cross-bonding sections. Dong et al. [9, 10] established a numerical model to simulate the currents in cross-bonded cable sheaths and then analysed the sheaths currents under typical fault conditions, including an open-circuit fault in a metal sheath, short-circuit fault in cross-bonded boxes and short-circuit faults due to the breakdown between metal sheaths in joints. The status of HV cable grounding systems evaluated by grounding currents is, therefore, an important consideration for HV cables [11–۱۳]. Status evaluation standards for cable grounding systems in Beijing have been established based on data obtained from real-time monitoring of grounding currents over the period 2010–۲۰۱۲, in accordance with the relevant standards Q/GDW 456-2010 established by State Grid Corporation of China (SGCC) [4]. However, some erroneous judgments resulted from the application of these standards, which should, therefore, be modified. In this paper, we present the status evaluations of 93 cable grounding systems in Beijing, obtained using the standards established by SGCC. Thirteen of these systems were classified as abnormal or defective. A theoretical calculation of grounding currents was proposed. These 13 systems are re-evaluated by comparing the calculated and measured values of certain parameters. Based on this work, we propose a modification of SGCC evaluation standards.

نوشته مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستم کابل زمینی AC با ولتاژ بالا – IEEE 2018 اولین بار در دانلود مقالات ISI. پدیدار شد.

مشاهده ادامه مطلب

دانلود مقالات تئاتر | اخبار | نمایش‌های برگزیده بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران در مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه خواهند رفت

مرکز تئاتر مولوی به عنوان  اصلی‌ترین پایگاه تئاتر دانشگاهی کشور و حامی همیشگی جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، با توجه به رویکرد آکادمیک و رسالت این مرکز جهت حمایت و معرفی تولیدات نمایشی دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور، برنامه حمایتی خود از اجرای عموم برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی را ارائه کرد.

به گزارش دانلود مقالات به نقل از روابط عمومی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، پس از برگزاری نشست‌های مشترک مابین حسین عبدالهی دبیر دوره بیست و یکم جشنواره تئاتر دانشگاهی و امیرحسین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی، اکثر نمایش‌های برگزیده این دوره از جشنواره طی سال جاری در سالن‌های مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه خواهند رفت.
بدین ترتیب لیست آثار برگزیده‌ بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در سه بخش “تئاتر صحنه‌ای”، “تجربه‌های اجرا”، “مرور تئاتر دانشجویی” و سالن مورد توافق برای اجرا تا پایان سال ۱۳۹۷ اعلام می شود.

• برگزیدگان بخش تئاتر صحنه‌ای بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران:
– “هار”- حسین پوریانی فر- دانشگاه سوره | سالن اصلی
– “آنشرلی با موهای خیلی قرمز”-  امیربهاور اکبرپور دهکردی – دانشگاه شهرکرد | سالن اصلی
– “مقدس”-  سعدی محمدی –  دانشگاه تربیت مدرس سالن اصلی
– “فرایند”- علی کرسی زر –  دانشگاه سوره | سالن اصلی

• برگزیده بخش تجربه‌های اجرای بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران
– “کوهستان”- آرش پروین –  دانشگاه تهران | سالن کوچک

• برگزیده بخش مرور تئاتر دانشجویی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران
– “ال اس دی”-  پویا عربگری –  دانشگاه هنر | سالن کوچک

ضمنا اجرای عمومی سه نمایش دیگر نیز با توجه به درخواست کارگردانان و پیشنهاد دبیرخانه با موافقت و مساعدت مدیر مرکز تئاتر مولوی همراه شده و در این مرکز به روی صحنه خواهند رفت:
– “از خط زرد فاصله بگیرید”–‌ رضا رشادت-  دانشگاه تربیت مدرس | سالن اصلی
– “ویتسک”–  حجت حسینی –  دانشگاه تهران | سالن اصلی
– “برف”–  محمد ظهرابی –  دانشگاه تهران | سالن کوچک

لازم به ذکر است چندی پیش از این، نمایش “مائو بودن” به کارگردانی حامد سلیمان زاده از آثار حاضر در بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران نیز در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه رفته است.

مشاهده ادامه مطلب

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص صنعتی شریک حسابرس و کیفیت حسابرسی – وایلی ۲۰۱۷

 

مشخصات مقاله
انتشار مقاله سال ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه
هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد.
منتشر شده در نشریه وایلی
نوع مقاله ISI
عنوان انگلیسی مقاله Audit partner industry specialization and audit quality: Evidence from Spain
ترجمه عنوان مقاله تخصص صنعتی شریک حسابرس و کیفیت حسابرسی: شواهدی از اسپانیا
فرمت مقاله انگلیسی  PDF
رشته های مرتبط حسابداری
گرایش های مرتبط حسابرسی
مجله مجله بین المللی حسابرسی – International Journal of Auditing
دانشگاه Department of Economics and Finance – IQS School of Management – Spain
کلمات کلیدی کیفیت حسابرسی، خدمات حسابرسی، تخصص حسابرس، شهرت حسابرس، تعهدات اختیاری، تخصص صنعتی، شریک حسابرسی، روند یادگیری
کلمات کلیدی انگلیسی Audit quality, audit services, auditor expertise, auditor reputation, discretionary accruals, industry specialization, lead audit partner, learning process
کد محصول E7835
وضعیت ترجمه مقاله  ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید.
دانلود رایگان مقاله دانلود رایگان مقاله انگلیسی
سفارش ترجمه این مقاله سفارش ترجمه این مقاله

 

بخشی از متن مقاله:
۱ | INTRODUCTION

DeAngelo (1981) defined audit quality as the joint probability that an auditor will both detect and report a material misstatement. Accordingly, the provision of high‐quality audit services requires the auditor to be competent (to be able to identify accounting misstatements) and independent (to report the detected misstatements). Lead audit partners, as the ultimate responsible for the audit report, are expected to play a fundamental role in determining the quality of audit services. Since individual auditors differ in terms of their incentives and attributes such as risk preference, expertise, ability, or cognitive style (Gul, Wu, & Yang, 2013), they should also differ with respect to the competence and independence dimensions of audit quality. It is precisely because of the importance of individual auditors’ idiosyncrasies that audit firms try to maintain consistency in the quality of audit services through control mechanisms (Gul et al., 2013; Jeppesen, 2007). A quickly growing number of empirical studies have addressed the role of individual auditors as determinants of audit quality (e.g., Aobdia, Lin, & Petacchi, 2015; Carey & Simnett, 2006; Garcia‐Blandon & Argiles, 2017; Gul et al., 2013; Knechel, Vanstraelen, & Zerni, 2015). While the industry specialization of audit firms has attracted a lot of attention (e.g., Balsam, Krishnan, & Yang, 2003; Carson, 2009; Casterella, Francis, Lewis, & Walker, 2004; Craswell, Francis, & Taylor, 1995; DeFond, Francis, & Wong, 2000; Dunn & Mayhew, 2004), few papers have investigated how the industry specialization of individual auditors impacts audit quality (Chi & Chin, 2011; Chin & Chi, 2009; Chin, Yao, & Liu, 2014; Goodwin & Wu, 2014; Zerni, 2012). These studies generally agree that industry specialization of both the audit firm and audit partners enhances audit quality. Owing to the data availability, evidence at the individual auditor level is limited to just four countries: Taiwan (Chi & Chin, 2011; Chi, Myers, Omer, & Xie, 2017; Chin et al., 2014; Chin & Chi, 2009), Sweden (Zerni, 2012), Australia (Goodwin & Wu, 2014) and China (Chen, Sun, & Wu, 2010). DeFond and Francis (2005) encouraged to further investigate audit quality at the partner level in those markets with available data. Chen et al.’s (2010) findings on the importance of legal and regulatory changes to better understand the relationship between auditors and clients stress the need to conduct empirical studies across different institutional settings. This view is even more explicit in Bedard (2012), who advocated for replication studies in any jurisdiction currently requiring engagement partner signature. The author argued that because of the importance of the institutional context (i.e., quality control policies of audit firms, regulatory inspections and interaction with client personnel in charge of governance) on the level of accountability for lead engagement partners and, given that this institutional context is largely country specific, replication studies conducted in previously uninvestigated audit markets should be welcomed.

نوشته مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص صنعتی شریک حسابرس و کیفیت حسابرسی – وایلی ۲۰۱۷ اولین بار در دانلود مقالات ISI. پدیدار شد.

مشاهده ادامه مطلب

تمامی حقوق مادی و معنوی قالب برای دانلود مقالات بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.