دیپاک چوپرا توضیح میدهد با قانون بخشش چطور زندگی دلخواه‌تان را خلق کنید

مو�قیت جنبه‌های بسیار �راوانی دارد.
هر کس تعری�ی خاص از مو�قیت دارد که با دیگری مت�اوت است. مو�قیت علاوه بر جنبه‌های گسترده مادی از نظر معنوی نیز بسیار اهمیت دارد. از نظر دیپاک چوپرا بخشش یک قانون معنوی مو�قیت و سرآغاز پیروزی است که نشانه‌های آن را باید از درون کسب کرد و پرورش داد؛ زیرا برای مو�قیت باید در ابتدا از درون آماده باشیم.

تنها، نادانان، بخشندگی را نستایند. خردمند از بخشش شاد گردد.

بودا

قانون بخشایش را می‌توان،قانون داد و ستد نیز خواند،
زیرا کائنات از طریق مبادله پویا عمل می‌کند.
هیچ چیز ایستا نیست.
جسم در حال مبادله پویا و مداوم با جسم کائنات است.

ذهنتان به طرزی پویا با ذهن کیهان ارتباط متقابل دارد. نیروهایتان نمایانگر انرژی کیهانی است. جریان حیات هیچ نیست مگر ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهایی که به صورت قانون بخشایش عمل می‌کند.

چون جسم و ذهنتان و کائنات در مبادله‌ی پویا و مداومند، بندآوردن جریان نیرو مانند بند آوردن جریان خون است. هر گاه جریان باز ایستند دچار احتقان و گر�تگی و ایستایی می‌شود.

شما دسترسی کامل به این محتوا را ندارید چون هنوز عضو ویژه سوخت جت نشدید !

تصمیم گر�تم عضو ویژه شوم

عضویت ویژه برای کاربران حر�ه‌ای است :

اعضای ویژه سوخت جت با تهیه حق اشتراک ماهیانهسالیانه در کنار محتوایی که کاربران عادی رایگان دریا�ت میکنند، محتوایی بیشتر و اختصاصی تر دریا�ت میکنند مثل� :
 • خلاصه کتاب های پرÙ�روش روز دنیا – لینک
  کتاب های پر�روش آمازون و نیویورک تایمز به زبان �ارسی خلاصه شده و انیمیشین
 • سوخت جت هÙ�تگی
   هر ه�ته تقریبا یک ویدیو یا �ایل اختصاصی و سوپرایز برای دانلود – لینک
 • مقالات اختصاصی
  هر Ù‡Ù�ته سه مقاله ویژه در کنار ۱۳۰۰ مقاله آرشیو ـ لینک
 • Ù�ایل های ضمیمه دوره های صوتی
  تمرین، کتاب و … هر جلسه از سری دوره های آموزشی #ص�رتاصدویک – لینک
 • آرشیو پادکست های اختصاصی
  بیش از ۲۰ Ù�ایل صوتی اختصاصی – لینک
 • تخÙ�ÛŒÙ�ات ویژه Ù�روشگاه
  برای خرید محصولات �روشگاه سوخت جت با قیمت استثنایی – لینک

تصمیم گر�تم عضو ویژه شوم !

عضویت ویژه پروژه سوخت جت

* {
box-sizing: border-box;
}

/* Create three columns of equal width */
.columns {
float: left;
width: 25%;
padding: 0px;
}

/* Style the list */
.price {
list-style-type: none;
border: 1px solid #eee;
margin: 0;
padding: 0;
-webkit-transition: 0.3s;
transition: 0.3s;
}

/* Add shadows on hover */
.price:hover {
box-shadow: 0 8px 12px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2)
}

.price:hover .header, .columns_active .header {
background-color: rgb(235, 157, 69) !important;
}

/* Pricing header */
.price .header {
background-color: #111;
color: white;
font-size: 20px;
}

/* List items */
.price li {
border-bottom: 1px solid #eee;
padding: 10px 10px;
text-align: center;
margin: 0px !important
}

/* Grey list item */
.price .grey {
background-color: #eee;
font-size: 20px;
padding: 10px 0px;
}

/* The “Sign Up” button */
.columns .button {
background-color: rgb(235, 157, 69);
border: none;
color: white;
padding: 0px;
text-align: center;
text-decoration: none;
font-size: 18px;
width: 100%;
margin: 0px;
border-radius: 0px;
}

.columns .li-button, .columns .price {
margin: 0px !important;
padding: 0px !important;
}

/* Change the width of the three columns to 100%
(to stack horizontally on small screens) */
@media only screen and (max-width: 600px) {
.columns {
width: 100%;
}
}

@media only screen and (min-width: 500px) {
#rcp_user_login_wrap, #rcp_user_first_wrap, #rcp_password_wrap {
float: right;
width: 49%;
}

#rcp_user_email_wrap, #rcp_user_last_wrap, #rcp_password_again_wrap {
float: left;
width: 49%;
}
}

jQuery(document).ready(function($) {
active_this = function (id) {
$(“.columns”).removeClass(“columns_active”);
$(“#columns_active_” + id).addClass(“columns_active”);
$(“#rcp_level_check”).val(id);
$(‘body’).trigger(‘rcp_level_change’);
}
active_this(2);
});

مدت اشتراک عضویت ویژه تان را انتخاب کنید :

 • یـک سالـه
 • ۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۶۰ Ø±ÙˆØ²
 • ۳۵% تخÙ�ÛŒÙ�
 • شش ماهه
 • ۲۱۹,۰۰۰ تومان
 • ۱۸۰ Ø±ÙˆØ²
 • ۳۵% تخÙ�ÛŒÙ�
 • سه ماهه
 • ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • ۹۰ Ø±ÙˆØ²
 • ۲۰% تخÙ�ÛŒÙ�
 • یک ماهه
 • ۴۹,۰۰۰ تومان
 • ۳۳ Ø±ÙˆØ²
 • ۳ روز هدیه

چه حکمتی بالاتر از مهربانی می توانی پیدا کنی؟

ژان-ژاک روسو


در همین زمینه بخوانید:

 • قانون جذب در قرآن Ùˆ متون دینی به وضوح نمایان است اما به آن دقت نکردیم
 • رÙ�ع اتهامات از قانون جذب (اصول Ùˆ شیوه صحیح جذب پول، سلامتی Ùˆ خوشبختی کدام است؟)
 • این ۱۵ قانون جاودانه موÙ�قیت را یک جا بنویسید Ùˆ هر روز مرور کنید
 • چطور معجزه های زندگی را جذب کنید تا خیلی راحت تر Ùˆ سریع تر موÙ�Ù‚ شوید؟

 

The post دیپاک چوپرا توضیح میدهد با قانون بخشش چطور زندگی دلخواه‌تان را خلق کنید appeared first on سوخت جت.

مطالب مشابه