آیا جنـگ ارزگـان قـومـی است؟/ اعضای مجلس: حکـومت قاتـل ارزگانـی‌هاست

ماندگار: رییس حکومت وحدت ملی با صدور حکم جدیدی از تشکیل و اعزام هیأتی تازه جهت بررسی تل�ات ملکی در قضایای اخیر ولسوالی ارزگان خاص خبر داده است.
در دو روز گذشته تصویری از حکم محمداشر� غنی در ص�حات اجتماعی دست به‌دست می‌شد که او، جنگ در ارزگان خاص را منازعه میان اقوام خوانده و هیأتی را برای بررسی آن تعیین کرده است.
mandegarمحمداشر� غنی چهار روز پس از آغاز جنگ در ارزگان این جنگ را قومی خوانده بود.
پس از بالا گر�تن انتقادهای پیرامون این موضع‌گیری ارگ از طر� مردم، رسانه‌ها و اعضای مجلس در حکم اصلاح شدۀ آقای غنی آمده است: «رییس‌جمهور به منظور بررسی تل�ات ملکی حادثۀ اخیر ولایت ارزگان هیأت جدیدی را تعیین کرده است».
این در حالی است که دو روز پیش، تصویری از حکم ریاست حکومت وحدت ملی دربارۀ جنگ ارزگان در ص�حات اجتماعی نشر شد که براساس آن جنگ ارزگان منازعۀ قومی خوانده شده‌است.
در این حکم آمده بود که به منظور «بررسی و حل منازعه میان اقوام ولایت ارزگان»، هیأتی توظی� شده‌است.
قومی خواندن جنگ ارزگان و است�اده از این تعبیر و ت�سیر در حکم رییس حکومت دربارۀ جنگ ارزگان با واکنش‌های تندی همراه بوده است.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی، صبح دیروز، تصویر یک حکم از ریاست حکومت وحدت ملی دربارۀ جنگ ارزگان را در ص�حۀ �یسبوک خود منتشر کرده که با حکم قبلی مت�اوت است. در این حکم اشاره به قومی بودن این جنگ نشده است.
تاهنوز مشخص نشده است که حکم اولی که از نشانی ارگ دربارۀ جنگ ارزگان در ص�حات اجتماعی به نشر رسیده جعلی بوده و یا هم حکم اصلاح شده‌است.
شماری بر این باورند که پس از انتقادها از قومی خواندن جنگ ارزگان از سوی ارگ،‌ آقای غنی حکمش را اصلاح کرده است.
در همین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز در نشست دیروز شورای وزیران تأکید کرده که جنگ ارزگان منازعۀ قومی نه بلکه «جنگ طالبان علیه مردم ا�غانستان» است. پیش از این نیز سرور دانش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی، جنگ ارزگان را جنگ طالبان علیه مردم ا�غانستان خوانده و از عدم اقدام حکومت برای د�اع از غیرنظامیان در ارزگان به شدت انتقاد کرده بود.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید: «گ�ته می‌شود که جنگ ولایت ارزگان منازعۀ قومی است در حالی که طالبان مسوولیت این جنگ را به عهده گر�ته و تل�اتی را به ا�راد ملکی وارد کرده‌اند.»
به گ�تۀ آقای عبدالله: «مردمی که در د�اع از صلح و حکومت قرار دارند نباید خویش را بی‌د�اع بدانند و آنچه در توان حکومت است باید ازمردم دریغ نشود.»
رییس اجرایی با انتقاد از عملکرد رهبری نیروهای امنیتی و د�اعی در برابر جنگ ارزگان گ�ت: «باید قبول کنیم که تأخیر در اجرآات ما باعث شد تا مردم بی‌گناه کشته شوند.»
معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی نیز گ�ته است: «در این حمله طالبان ده‌ها تن ا�راد ملکی به شمول زنان و کودکان به شهادت رسیده‌اند اما تا اکنون نه اداره محلی و نه هم نهادهای امنیتی مرکزی برای د�اع از مردم هیچ اقدامی نکرده اند.»
آقای دانش تأکید کرده که با وجود مشکلات امنیتی کشور، نیروهای امنیتی مکل� اند به کمک مردم شتا�ته و اجازه ندهد حادثۀ ارزگان خاص به یک «گره کور دیگر» تبدیل شود.
این انتقادها در نشست دیروز اعضای مجلس نیز بالا گر�ته بود. شماری از نماینده‌گان مجلس می گویند، وقتی طالبان در جاهای دیگر حمله می‌کنند، تروریست هستند؛ اما همین که بر مناطق هزاره‌ها حمله می‌کنند، از سوی رییس حکومت وحدت ملی لقب قومی داده می‌شود.
قاسم علی‌زاده عضو مجلس نماینده‌گان، در نشست دیروز مجلس گ�ت: از دو ه�ته به این‌سو جنگ در مالستان و ارزگان جریان دارد و در طی دو شب نبرد و درگیری، حدود ده تن از ا�راد ملکی کشته شدند.
او می‌گوید: «با در نظرداشت کشتارهای بی‌رحمانه، محمداشر� غنی این جنگ را قومی خوانده و این ج�ا به حق مردم هزاره است. زیرا طالبان وقتی در جاهای دیگر می‌جنگند، تروریست محسوب می‌شوند اما زمانی که بر مناطق هزاره‌نشین حمله می‌کنند از سوی ارگ لقب قوم می‌گیرد».
عبدالرو� ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز گ�ت یک �اجعه بزرگ در ولایت ارزگان جریان دارد. آقای ابراهیمی ضمن ضد و نقیض خواندن جنگ ارزگان می‌گوید: «یکی می‌گوید که جنگ در این ولایت قومی است و یکی دیگر می‌گوید که طالبان بالای مردم حمله کردند. درهر دو حالت اگر قومی است و یا هم قومی نیست باید هرچه عاجل جلو �اجعه وکشتار مردم گر�ته شود. ابتدا ساحه تحت کنترل دولت قرار بگیرد، سپس بررسی شود که چی کسانی در جنگ ارزگان دخیل هستند».
همچنان، اسدالله سعادتی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان در همین مورد گ�ت: جنگ ارزگان خاص سبب قتل ا�راد ملکی و بی‌جا شدن مردم بیگناه و بی‌د�اع شده و عامل اصلی این کشتارهای بی‌رحمانه حکومت وحدت ملی می‌باشد.
عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ غزنی در مجلس می‌گوید که پس از گذشت ۱۰ روز حکومت کوچک‌ترین اقدام برای نجات مردم از حمله طالبان نکرده اند. به گ�تۀ او از دو شب به این‌سو نیروهای کماندو در ۳۰‌کیلومتری ولایت ارزگان مستقرهستند، اما هیچ کاری برای نجات مردم از سوی آنان صورت نگر�ته است.
این عضو مجلس گ�ت: «اجازه ندادن نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان نشان می‌دهد که حکومت هیچ اراده‌یی محکم برای د�اع از مردم ا�غانستان ندارد. تنها دیشب بیش از ۳۰ نیروی پولیس در این ولسوالی به دست طالبان کشته، زخمی و اسیر شده اند و مردم این ولسوالی نیز آواره دشت و کوه اند».
آقای سجادی می‌ا�زاید: «در حالی که ده روز است طالبان با ۱۵ عرداه تانگ و توپ برمردم بیچاره ارزگان حمله کردند و با نعره طالبانی با مردم جنگ می‌کنند، اما رییس‌جمهور هنوز می‌گوید که این جنگ نزاع قومی است».
صادقی‌زاده نیلی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز تأکید داشت که درگیری در ارزگان خاص، جنگ بین مخال�ان دولت و ملت می‌باشد بنابراین، قومی خواندن این جنگ ضمن اینکه بی‌اعتمادی مردم را نسبت به حکومت تقویت می‌کند، بلکه یک ج�ا به حق مردمی است که سالها از این نظام حمایت کرده‌اند.
این عضو مجلس می‌گوید: طالبان خود اعلام می‌کنند که این جنگ از سوی آنان مدیریت می‌شود، اما رییس حکومت این کشتار و نبردهای سنگین را عنوان منازعۀ قومی می‌دهد که نادرست است.
گ�تنی است که طالبان مسلح از یک ه�ته بدین‌سو حملات گسترده‌‌یی را بر مناطق حسینی و کندلان ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان راه‌اندازی کرده‌ و با مقاومت شدید نیروهای مردمی روبه‌رو شده‌اند.
در درگیری بین نیروهای مردمی و طالبان تاکنون شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی و صدها خانواده بی‌جا شده‌اند.

مطالب مشابه